57434  1220  38  71

První kurz na zvládání úzkostí, paniky a panických záchvatů
https://metalearning.cz/uzkost

Individuální vedení:
https://metalearning.cz/konzultace

Metalearning najdete implementovaný i ve všech našich projektech:
http://prectime.cz - Anglicky nebo německy za 3 měsíce, online.
http://bettermind.cz - Techniky na zvládání stresu, úzkostí, depresí, online.